VERTIKALMARKISER

Vertikalmarkisen är ett bra alternativ med många funktioner, den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut genom. Att den dessutom är mindre känslig för vind gör den speciellt lämplig på höga höjder och vindutsatta ställen.

Boka konsultation